Home News กลุ่ม Wi-Fi Alliance ประกาศตั้งชื่อ Wi-Fi เป็นเวอร์ชัน ล่าสุดเตรียมออก Wi-Fi 6

กลุ่ม Wi-Fi Alliance ประกาศตั้งชื่อ Wi-Fi เป็นเวอร์ชัน ล่าสุดเตรียมออก Wi-Fi 6

0
0
SHARE

ทางกลุ่ม Wi-Fi Alliance ประกาศ เทคโนโลยีไร้สายรุ่นต่อไป 802.11ax ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า Wi-Fi 6

ทางกลุ่ม Wi-Fi Alliance มีความคิดจะใช้เลขเวอร์ชัน สำหรับเทคโนโลยีไร้สาย (Wi-Fi) ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป เพื่อง่ายในการจดจำ ซึ่งจะมีผลกับเทคโนโลยี Wi-Fi ที่มีการใช้งานรุ่นปัจจุบันด้วย ดังนี้

● Wi-Fi 6 to identify devices that support 802.11ax technology
● Wi-Fi 5 to identify devices that support 802.11ac technology
● Wi-Fi 4 to identify devices that support 802.11n technology

เทคโนโลยี Wi-Fi 6 นั้นจะเป็นเทคโนโลยีใหม่น่าสุดที่มีความเร็วสูงสุดถึง 4.8Gbit/s ผ่านคลื่นความถี่ย่าน 5Ghz ในการทดสอบสาธิตนั้น ก็สามารถทำความเร็วได้ถึง 11Gbit/s และออกแบบมาเพื่อใช้งานกับ smart home ที่มีอุปกรณ์ ioT ที่หลากหลาย รวมไปถึงการใช้งานภาคธุรกิจที่มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยมาตรฐาน Wi-Fi 6 น่าจะประกาศใช้ได้ในปีหน้า