Home News โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Mono Fresh 91.5

โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Mono Fresh 91.5

64
0
SHARE

เชิญชวนประชาชนร่วมส่งรายชื่อศิลปินเข้าชิง โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Fresh radio สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่างๆมากมาย รวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท!!

หมายเลขสำหรับร่วมกิจกรรม/ราคา

หมายเลข 4155233 ราคาค่าบริการ : 6 บาท / SMS (ไม่รวม VAT)

รูปแบบและกติกาการร่วมสนุก

กติกาการส่งรายชื่อศิลปิน เข้าชิง “โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Fresh radio” มี 2 รอบดังนี้

รอบที่ 1 – ร่วมส่ง SMS เสนอรายชื่อศิลปิน นักร้อง ผ่านหมายเลข 4155233
วิธีร่วมสนุกกิจกรรม : พิมพ์ชื่อนักร้อง ที่ชื่นชอบ ส่งมาที่หมายเลข 4155233
ระยะเวลารอบที่1 : 15 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 (1.5 เดือน )
ประกาศรายชื่อศิลปินผู้ผ่านโหวตรอบที่ 1 จำนวน 10 คน ผ่านสื่อต่างๆของ Mono Group ใน 1 ธันวาคม 2560

รอบที่ 2 – การตัดสิน โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Fresh radio ร่วมโหวตผ่าน SMS
วิธีร่วมสนุกกิจกรรม : พิมพ์อักษร M (ตัวพิมพ์ใหญ่) ตามด้วยหมายเลขของศิลปิน นักร้อง ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายการชิง โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Fresh radio ส่งมาที่ SMS หมายเลข 4155233
ระยะเวลารอบที่ 2 : 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 (1 เดือน )

ระยะเวลากิจกรรม

15 สิงหาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 (2.5 เดือน) ยกเว้นเดือนตุลาคม 2560

ของรางวัลประจำกิจกรรม

รางวัลที่ 1 ตั่วเครื่องบินพร้อมแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
รางวัลที่ 2 โทรศัพท์ Galaxy S8 มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 10รางวัล
รางวัลที่ 3 Give voucher central 500 บาท จำนวน 40 รางวัล

รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม

  1. เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 (2.5 เดือน) ยกเว้นเดือนตุลาคม 2560
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
  3. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่สามารถขอคืนค่าบริการเสริมที่จ่ายไป ณ เวลาที่ร่วมกิจกรรมได้ ทั้งจากดีแทคและบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบจะถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  5. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านเว็บไซต์ www.mono-mobile.com หรือส่ง SMS แจ้งผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
  7. ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบริการ ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 (2.5 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นและได้รับรางวัล
  8. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
  9. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า