Home News โหลดแอพ SCB Easy และสมัครใช้บริการวันนี้ รับเน็ตฟรี 5 GB

โหลดแอพ SCB Easy และสมัครใช้บริการวันนี้ รับเน็ตฟรี 5 GB

128
0
SHARE

โปรโมชันสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิยชย์ ที่ยังไม่เคยใช้บริการ SCB Easy เพียงโหลดแอพ SCB Easy และลงทะเบียนเปิดใช้บริการ รับไปเลยเน็ตฟรี 5 GB วันนี้ – 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น

ลูกค้าใหม่ สมัคร SCB EASY วันนี้ รับเน็ตฟรี 5 GB!

ลูกค้าใหม่ สมัคร SCB EASY Application วันนี้ รับแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ต 5 GB. มูลค่าสูงสุด 750 บาท

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

1. สมัครและ Login เข้าระบบเพื่อใช้งานในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
2. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิที่เบอร์ *465*77*001# แล้วกดโทรออก* โดยเบอร์ที่ใช้ลงทะเบียนต้องเป็นเบอร์ที่ผูกการใช้งาน SCB EASY Application
3. รอรับข้อความ SMS ยืนยันจากธนาคาร
4. รับแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ต 5 GB ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับข้อความ SMS ยืนยันจากธนาคาร

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560

* ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่น เป็นไปตามที่กําหนดของแต่ละเครือข่าย
** จำกัดแลกรับสิทธิ์ 1 ท่าน/สิทธิ์ ตลอดช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวม 30,000 สิทธิ์ต่อเดือนปฏิทิน

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าเครือข่าย AIS DTAC และ TrueMove H ที่สมัครใช้บริการ SCB Easy Application ผ่านพนักงานสาขา ตู้เอทีเอ็ม หรือสมัครด้วยตัวเองผ่าน SCB Easy Application เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 และไม่เป็นการยกเลิกการใช้บริการเพื่อสมัครใช้บริการใหม่ระหว่างระยะเวลาโปรโมชั่น
 • เมื่อ Login เข้าระบบเพื่อใช้งานในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิที่เบอร์ *465*77*001# แล้วกดโทรออก (ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่กำหนดของแต่ละเครือข่าย) โดยเบอร์ที่ใช้ลงทะเบียนต้องเป็นเบอร์ที่ผูกการใช้งาน SCB Easy Application ลูกค้าจะได้รับแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ต 5 GB. มูลค่าสูงสุด 750 บาท ภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันจากธนาคาร ทั้งนี้ ลูกค้าต้องยังคงสถานะการใช้บริการแอพลิเคชั่นอยู่จนถึงวันที่ธนาคารเติมแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ตให้
 • จำกัดลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ 1 ครั้ง และ ได้รับแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 5 GB. ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสูงสุดสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน 30,000 สิทธิแรก/เดือน
 • แพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ตไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้
 • เงื่อนไขการได้รับอินเทอร์เน็ตกรณีลูกค้าย้ายค่ายเป็นไปตามที่แต่ละเครือข่ายกำหนด
 • รายละเอียดในการรับแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ตมีดังนี้
  • สำหรับลูกค้าเครือข่าย AIS DTAC และ TrueMove H ที่มีสถานะปกติ และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะได้รับสิทธิการใช้แพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ต 5 GB. นาน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับแพ็กเกจ และสิ้นสุดอัตโนมัติเวลา 23:59 น.ของวันที่ครบกำหนด 30 วัน
  • ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิการใช้อินเตอร์เน็ต 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด ตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ และอุปกรณ์ที่รองรับ
  • แพ็กเกจอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อใช้ครบปริมาณที่รับสิทธิหรือครบกำหนดเวลาตามข้อ 7.1 ระบบจะคิดค่าบริการตามแพ็กเกจปัจจุบันที่ผู้ใช้บริการใช้งาน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตฟรี จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการให้บริการ ทั้งนี้ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ AIS โทร 1175/DTAC โทร 1678 / TrueMove H โทร 1242
 • ธนาคารและบริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเป็นที่สุด