Home News ผลสำรวจพบว่า iPhone 4S ใช้ข้อมูล data เครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

ผลสำรวจพบว่า iPhone 4S ใช้ข้อมูล data เครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

79
0
SHARE

177307-iphone-4s-siri-e1325910791664

ทราบกันดีว่า Smart Phone ขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้งาน ดาต้าเครือข่าย 3G/EDGE/GPRS เป็นจำนวนมากกันดีอยู่แล้ว และ Apple ‘s iPhone ก็เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ใช้ ดาต้าจำนวนมากเช่นกัน

ทาง Arieso บริษัท Network Management ได้รายงานผลสำรวจ ว่าผู้ใช้ iPhone 4S นั้นมีใช้งานดาต้ามากกว่าผู้ใช้ iPhone 3G เป็น 3 เท่า และสำหรับ iPhone 4 เป็น 2 เท่า ซึ่งผลของการใช้งานเพิ่ม ขึ้นมาเป็นเท่าตัวนี้ น่าจะมาจากความนิยมในการใช้งาน Siri บริการ ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านระบบก้อนเมฆ ที่มีการใช้งานดาต้าทุกครั้งที่เรียกใช้

นอกจากนั้น อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ฟีเจอร์ใหม่ iCloud ใน iOS 5 ที่มี บริการ PhotoStream, iTunes Match, iMessage และ Backup ข้อมูล ต่างๆ ขึ้นบน iCloud ล้วนแล้วแต่ใช้ข้อมูลดาต้าทั้งหมด อีกทั้ง iPhone 4S มีความละเอียดของกล้องถึง 8 Megapixels ซึ่งทำให้ไฟล์ภาพมีขนาด โตขึ้นด้วย

ดังนั้นผู้ใช้ iPhone 4S ถ้าใช้งานฟีเจอร์ใหม่ ๆ อย่าง Siri และ iCloud  อย่างจริงจัง ก็ควรเลือกโปรโมชัน ที่ให้การใช้งาน data ที่เยอะสักหน่อย หรือเลือกใช้งานผ่าน Wi-Fi แทนในกรณีที่มีการใช้งานดาต้าจำนวนมาก