Home News Apple ยังสดสะอาด Greenpeace ให้เกรด A ส่วน Samsung เกือบสอบตกได้รั้งท้าย

Apple ยังสดสะอาด Greenpeace ให้เกรด A ส่วน Samsung เกือบสอบตกได้รั้งท้าย

188
0
SHARE

แอปเปิลสามารถครองอันดับต้นของการการรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับบริษัทด้านเทคโนโลยี ที่ทำการจัดอันดับโดย องค์กร Greenpeace ได้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

Apple สามารถได้คะแนนการประเมินในด้านต่าง ๆ ในระดับ A ทุกหัวข้อ ยกเว้น ในหัวข้อ Advocacy ที่ได้ระดับ B คิดเป็นคะแนนคือ 83% ส่วนบริษัทที่ได้เกรดเฉลี่ยรวมระดับ A เท่ากับ Apple ก็คือ Google และ Facebook โดย Google นั้นสามารถทำคะแนนได้ A ในทุกหัวข้ออีกด้วย ส่วนบริษัทที่สอบตก ได้เกรด F คือ Baiduบริการค้นข้อมูลจากจีน ส่วนบริษัทที่เกือบสอบตก ได้เกรด D ก็คือ Samsung, Alibaba, Oracle ซึ่งปีนี้ ทาง Greenpeace มีการนำบริษัทในแถบเอเชียมาจัดอันดับด้วยเป็นครั้งแรก อย่างเช่นบริษัท Naver, Baidu,
Alibaba เป็นต้น

ทาง Greenpeace ยังระบุถึง Amazon และ Netflix ที่พยายามอย่างหนักในการจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดกับบริการ data center ส่วน Apple นั้นตอนนี้ใช้พลังงานสะอาดมากถึง 83% นำบริษัทอื่นไปอย่างมากแล้ว อย่าง Google และ Facebook ก็ใช้พลังงานสะอาด 56% และ 67% ตามลำดับ

greenpeace-2017