Home News Apple เปิดโปรแกรมรับเปลี่ยนหน้าจอ iPhone X ที่หน้าจอสัมผัสไม่ตอบสนอง

Apple เปิดโปรแกรมรับเปลี่ยนหน้าจอ iPhone X ที่หน้าจอสัมผัสไม่ตอบสนอง

0
0
SHARE

Apple พบว่าจอแสดงผล iPhone X บางจออาจมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวระบบสัมผัสเนื่องจากส่วนประกอบบนโมดูลจอแสดงผลอาจล้มเหลว อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบอาจแสดงอาการต่อไปนี้

  • จอแสดงผลหรือชิ้นส่วนของจอแสดงผลไม่ตอบสนองหรือตอบสนองต่อพื้นผิวระบบสัมผัสเป็นระยะๆ
  • จอแสดงผลตอบสนองแม้ไม่ได้สัมผัส

กระบวนการให้บริการ

เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อรับบริการสำหรับ iPhone X ของคุณ iPhone ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับการซ่อมใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ก่อนเข้ารับบริการ ให้สำรองข้อมูล iPhone ของคุณไปที่ iTunes หรือ iCloud ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียม iPhone ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ

หาก iPhone X ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสิ้นได้ เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Apple Support