Home News Apple เพิ่มทางเลือกชำระเงิน iTunes / App Store ผ่าน TrueMoney แล้ว

Apple เพิ่มทางเลือกชำระเงิน iTunes / App Store ผ่าน TrueMoney แล้ว

50
0
SHARE

แอปเปิลเพิ่มทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าประเภทคอนเทนท์ อย่างเช่น เกม, แอป, เพลง, หนัง และอื่นๆ ที่อยู่ใน App Store และ iTunes Store ด้วย TrueMoney

ข่าวดีสำหรับใครที่ไม่มีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นด้วยการชำระเงินผ่านทาง TrueMoney สำหรับการซื้อ เกม, แอป, เพลง, หนัง และอื่นๆ ที่อยู่ใน App Store และ iTunes Store รวมไปถึงการใช้บริการ Apple Music ทั้งนี้ผู้ใช้ TrueMoney ในการชำระเงิน ต้องสมัครบริการ TrueMoney Wallet เสียก่อน ถึงจะเริ่มจ่ายเงินกับระบบของแอปเปิลได้

ส่วนในฝั่งอเมริกานั้น แอปเปิลก็เพิ่งเพิ่มตัวเลือกชำระเงิน iTunes / App Store ผ่าน PayPal ซึ่งมีแผนขยายไปยังประเทศ สเปน, อิตาลี, อิสราเอล, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, เยอรมนี, ออสเตรีย และเนเธอร์แลนด์ และ

ในต่างประเทศบางประเทศนั้น แอปเปิลจะมีตัวเลือกที่น่าสนใจอีกรูปแบบคือ ชำระเงินพร้อมกับบิลของค่ายมือถือ แต่ตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีบริการในรูปแบบนี้