Home News Apple เข้าซื้อกิจการบริษัทด้าน AI สตาร์ทอัพชื่อ Silk Labs

Apple เข้าซื้อกิจการบริษัทด้าน AI สตาร์ทอัพชื่อ Silk Labs

1
0
SHARE

แอปเปิลยังลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีรายงานว่า ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Slik Labs ที่เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ AI

แอปเปิลซื้อกิจการบริษัท Silk Labs ไปตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งมีรายงานออกมา โดยไม่มีการเปิดเผยมูลค่าที่ซื้อกิจการ Silk Labs มีทีมงานประมาณ 10 กว่าคน โดยเน้นไปที่การคิดค้น และพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ให้มีขนาดเล็กเท่าเป็นไปได้ เพื่อใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ โดยเน้นไปที่ People Detection, Facial Recognition, Object Detection, Audio Detection ซึ่งประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเช่น ระบบความปลอดภัยในบ้าน, ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับร้านค้า, ระบบควบคุมลานจอดรถ ฯลฯ อีกทั้งแนวทางของ Silk Labs เน้นไปที่การรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งตรงเข้ากับแนวทางของ Apple อีกด้วย