Home News ชาวอเมริกาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จาก Apple มากถึง 64%

ชาวอเมริกาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จาก Apple มากถึง 64%

88
0
SHARE

ผลการเก็บข้อมูลและสถิติ พบว่าชาวอเมริกากว่า 64% จะเป็นเจ้าของสินค้าจาก Apple Inc. เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ตัวเลขอยู่ที่ 55% และส่วนใหญ่จะไม่ได้ซื้อ สินค้าของ Apple เพียงชิ้นเดียวอีกด้วย

สหรัฐอเมริกาประเทศบ้านเกิดของ Apple จึงไม่น่าแปลกใจว่า สินค้าต่างๆ ของ Apple อย่างเช่น iMac, MacBook, iPhone, iPad และอื่นๆ จะเป็นที่นิยมในสหรัฐ จากผลการสำรวจ The All-America Economic Survey รายงานโดยสำนักข่าว CNBC พบว่า ชาวอเมริกา ซื้อสินค้าของแอปเปิล โดยเฉลี่ยแล้ว ครอบครัวละ 2.6 ชิ้น และคิดเป็น 64% ของชาวอเมริกาทั้งหมด จะมีสินค้า Apple เป็นของตัวเอง

แม้ สินค้าของ Apple จะขึ้นชื่อในเรื่องราคาสูง แต่สินค้าของแอปเปิล ก็กระจายตัวไปทุกย่อมหญ้า ทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ทุกเชื้อชาติ และศาสนา ทำให้โดยรวมแล้ว ครอบครัวสหรัฐเกินครึ่งจะมีสินค้า Apple ไว้ประจำบ้าน อย่างน้อย 1 ชิ้น จะมีเพียงบางกลุ่มที่จะมีอัตราเป็นเจ้าของสินค้า Apple ต่ำกว่าครึ่ง อย่างเช่นกลุ่มที่มีรายได้น้องกว่า $30,000 หรือกลุ่มผู้หญิงอายุมากกว่า 50 ปีที่อยู่ในวัยเกษียณ แต่กลับกัน กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า $100,000 จะมีสินค้า Apple อย่างน้อย1 ชิ้นสูงถึง 87% ส่วนเศรษฐีสหรัฐ นั้นก็จะมี สินค้า Apple ประมาณ 4.7 ชิ้น ต่อครอบครัว

สรุปแล้ว Apple ครองใจคนอเมริกาที่เป็นประเทศบ้านเกิด ได้เป็นอย่างดี แม้สินค้าจะตั้งราคาไว้สูงก็ตาม แต่หลายครอบครัวก็จะพยายามเป็นเจ้าของ และเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีการรายงานว่า วัยรุ่นสหรัฐ นิยมไอโฟนเป็นอย่างมาก และคิดจะซื้อเครื่องใหม่เป็นไอโฟนรุ่นใหม่ แล้วคุณหละมี สินค้า Apple ไว้ในครอบครองกี่ชิ้นกัน?