Home Mac ผู้ใช้ MacBook Pro รายงานปัญหาเครื่องปิดตัวเองบ่อยครั้ง เมื่อต่อ ext hdd ผ่าน USB

ผู้ใช้ MacBook Pro รายงานปัญหาเครื่องปิดตัวเองบ่อยครั้ง เมื่อต่อ ext hdd ผ่าน USB

90
0
SHARE

มีรายงานปัญหาใหม่สำหรับ MacBook Pro รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมกับ Touch Bar ผู้ใช้บางราย พบว่าเครื่องของตัวเองนั้นดับเองบ่อยครั้ง ซึ่งปัญหาจะเป็นตอนใช้ Thunderbolt 3/USB-C ports

ปัญหา MacBook Pro รุ่นใหม่ ปิดตัวเองนั้น สาเหตุที่พบจะเกิดอาการนี้เมื่อต่อ External hard drives เข้า
กับ Thunderbolt 3/USB-C ports จากการทดสอบด้วยตัวเองของผู้ใช้รายหนึ่ง พบว่าปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเขา
ใช้ External hard drives หลายตัวเสียบเข้ากับพอร์ตหลายพอร์ตพร้อมกัน และเมื่อเริ่มคัดลอกไฟล์ขนาดใหญ่
เครื่องก็ค้างแล้วปิดตัวเองไป แต่ถ้าใช้ External hard drives เพียงตัวเดียว หรือใช้ External hard drives หลายตัวแต่ต่อผ่าน USB Hub เข้ากับพอร์ตที่ MacBook Pro เพียงพอร์ตเดียวก็ไม่มีปัญหา

ทั้งนี้ก็มีผู้ใช้บางราย รายงานว่า พบปัญหาเครื่องปิดตัวเอง แม้จะใช้ External hard drives เพียงตัวเดียวก็ตาม ทาง แอปเปิล ยังปฎิเสธที่จะให้ความเห็นกับปัญหานี้ในตอนนี้ ก่อนหน้านี้ ก็มีรายงานปัญหาเกี่ยวกับ หน้าจอ MacBook Pro แสดงผลเพี้ยน เนื่องจากปัญหากับชิปกราฟฟิค