Home Mac Apple คืนเงินให้กับผู้ใช้ iMac ที่จ่ายค่าซ่อมเครื่องจากปัญหาบานพับ อย่างเงียบๆ

Apple คืนเงินให้กับผู้ใช้ iMac ที่จ่ายค่าซ่อมเครื่องจากปัญหาบานพับ อย่างเงียบๆ

84
0
SHARE

แอปเปิลส่งข้อมูลให้กับตัวแทนศูนย์บริการหลังdารขายที่ได้รับอนุญาตจากแอปเปิล ให้คืนเงินค่าซ่อม ที่มาการซ่อมส่วนของบานพับ iMac รุ่นปี 2012-2014 อย่างเงียบ ๆ

แอปเปิลเริ่มทำการคืนเงินให้ลูกค้าผู้ใช้ iMac ที่ส่งซ่อม เนื่องจากปัญหาบานพับของหน้าจอ ทำงานไม่ปกติ จนหน้าจอพับเอียง iMac ที่เข้าข่ายที่อาจจะมีปัญหาก็คือ iMac รุ่นเดือนธันวาคมปี 2012 จนถึง รุ่นเดือนกรกฎาคม ปี 2014 ปัญหาบานพับนี้จะทำให้ ปรับตำแหน่งหน้าจอไม่ได้ หรือตัวหน้าจอพับเอียงมาด้านหน้า ปกติแล้วแอปเปิลจะคิดค่าซ่อมราว $100 (3,500 บาท)

คาดกันว่า ปัญหาเกิดจากชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกที่แข็งแรงไม่พอ จนเกิดปัญหา
คาดกันว่า ปัญหาเกิดจากชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกที่แข็งแรงไม่พอ จนเกิดปัญหา

การคืนเงิน จากปัญหาบานพับของ iMac นี้ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการบนหน้าเว็บไซต์แอปเปิล อย่างโปรแกรมเปลี่ยนหน้าจอสำหรับ iPhone 6 Plus ที่เพิ่งประกาศมาก่อนหน้านี้ แต่แอปเปิลมีการส่งรายละเอียดนี้แจ้งให้กับ ตัวแทนศูนย์ซ่อมที่ได้รับรองจากแอปเปิลเป็นการภายในแทน ในเรื่องการรับซ่อม และการคืนเงินในกรณีลูกค้าเคยเข้ามาซ่อมด้วยเหตุผลเรื่องบานพับหน้าจอ

ใครที่มีปัญหาบานพับหน้าจอ และเข้าข่ายรุ่นปีที่ระบุข้างบน ลองติดต่อศูนย์ซ่อม เพื่อสอบถามรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง