Home Mac Macbook Pro 15 inch with Touch Bar ปรับราคาแล้ววันนี้ เริ่มต้น 75,900 บาท

Macbook Pro 15 inch with Touch Bar ปรับราคาแล้ววันนี้ เริ่มต้น 75,900 บาท

59
0
SHARE

ทาง iStudio มีการปรับราคา Macbook Pro 15 inch with Touch Bar ใหม่ โดยเริ่มต้น 75,900 บาท จากราคาเดิม 78,400 บาท ลดลง 2,500 บาท