SHARE

เชิญชมวิดีโอจาก Concept Creator ที่เรนเดอร์ iPhone X Plus หรือ iPhone X ที่มีหน้าจอใหญ่ขึ้น มีข่าวว่าจะเปิดตัวในปีนี้ นอกจาก หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วยังมีสีทอง เพิ่มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย