Home iPhone คู่มือเรียกใช้งาน คุณเลขา Siri

คู่มือเรียกใช้งาน คุณเลขา Siri [tips&tricks]

4035
0
SHARE

iPhone-4S-Siri-Logo1

สำหรับใครที่ถอย iPhone 4S คงกำลังสนุกกับการใช้ Siri  แม้ Siri ทำงานได้ไม่เต็มที่ในประเทศไทย แต่ Siri ก็ยัง
สามารถประยุกต์มาใช้งานในชีวิตประจำวันได้ในบางเรื่อง วันนี้เรามาเรียนรู้การใช้งาน Siri เพื่อใช้งาน เลขาสิริ
ให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นกันดีกว่า

เรียกใช้งาน Siri อย่างไร ?

เริ่มต้นมา Siri จะไม่ได้เปิด “ON” มาตั้งแต่เริ่ม ให้ไปที่

Settings app -> Genral -> Siri -> On

จากนั้นแค่เรากดปุ่ม Home ค้างไว้สักครู่ (วิธีนี้แม้เครื่องจะ หน้าจอดับเข้า sleep mode ไปแล้วก็ใช้ได้) จะได้ยิน
เสียงปีปสองครั้ง และมีรูปไมโคโฟนม่วงขึ้นมา พร้อม “What can I help you with?”

เราสามารถใส่งาน Siri หรือตั้งคำถาม เพื่อให้ Siri หาคำตอบได้เลย โดยให้สังเกต รูปไมโครโฟนม่วงจะมีไฟวิ่งขึ้นลง ที่ไมโครโฟน โดยเราสามารถพูด(ภาษาอังกฤษ) กับ Siri ได้เลย เมื่อเราหยุดพูด Siri จะรู้ได้เอง (ในกรณีอยู่ในห้องที่เงียบ) และประมวลคำสั่งของเรา โดยให้สังเกต ไฟสีม่วงจะหมุนรอบไมค์

เราสามารถแตะที่ไอคอนไมค์ แล้วสั่งงาน Siri โดนหูแนบกับไอโฟน ก็ได้

Siri จะรู้จักเราได้อย่างไร ?

วิธีการทำให้ Siri รู้จักเรามาขึ้น ให้ไปที่

Settings app -> General -> Siri -> My info

แล้วใส่เลือก ชื่อของเราใน Contact list (ต้องใส่ไว้ก่อน) ยิ่งมีข้อมูลเราใน Contact list มาก Siri ก็จะรู้จักเรามากขึ้น

Siri ช่วยอะไรเราได้บ้าง ?

หมายเหตุ : ฟีเจอร์บางอย่าง เรายังไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย

ตอนนี้ Siri สามารถใช้งาน stock app หรือแอพที่มาพร้อมกับ iOS โดยสามารถใช้งานได้ ดังนี้

ชุดคำสั่งที่เราสามารถใช้สั่งงาน Siri ได้

Phone / FaceTime iPhone 4S Siri How to use Siri Tips and help for Siri

    “Call Stacy”
    “Call Jessica Stephens Mobile”
    “Call Susan on her work phone”
    “Call 408 555 4444″
    “Call Home”
    “FaceTime Sara”

iPod / Music

    “Play Billie Jean”
    “Shuffle AC/DC”
    “Play some blues”
    “Play my party mix”
    “Play my top 25 playlist”
    You can also tell Siri to Play, Pause or Skip to control your music.

Email

    “Email Tracy about the concert”
    “Add the concert is in Atlanta”
    “Email Jennifer about the change in plans”
    “New email to Susan Jones”
    “Mail dad about the rent check”
    “Email Dr. Pain and say I got the form, thanks.”
    “Email Susan and Jennifer about the party and say I had a great time”
    “Check email”
    “Any new email from Jennifer today?”
    “Show new email about the rent”
    “Show email from Lisa yesterday”
    “Reply Dear Steve sorry about the late payment”

Messages

    “Tell Susan I’ll be right there”
    “Send a message to Sara Wright”
    “Send a message to Susan saying how about tomorrow”
    “Send a message to 408 555 4444″
    “Read my new messages”
    “Read it again”
    “Send a message to Steve on his mobile saying I’ll be late”
    “Tell him I will be there in 10 minutes”
    “Reply that is great news”
    “Call him”

Calendar

    “Set up a meeting at 9″
    “Set up a meeting with Susan at 9″
    “Meet with Lisa at noon”
    “Set up a meeting about firing Larry tomorrow”
    “New appointment with Susan Jones Friday at 3″
    “Schedule a safety meeting at 8:30 today at the office”
    “Move my 8:30 meeting to 9″
    “Reschedule my appointment with Dr. Pain to Monday at 10am”
    “Add Steve to my meeting with Susan”
    “Cancel the safety meeting”
    “What does the rest of my day look like?”
    “What’s on my calendar for Monday?
    “When is my next appointment?”
    “When am I meeting with Lisa?”
    “Where is my next meeting?”

Reminders

    “Remind me to call mom”
    “Remind me to call mom when I get home”
    “Remind me to take an umbrella”
    “Remind me to take medicine at 9am tomorrow”
    “Remind me to pick up flowers when I leave here”
    “Remind me when I leave to call Susan”
    “Remind me to finish this post by 6″

Maps and Directions

    “How do I get home?”
    “Show 1600 Pennsylvania Ave. Washington DC”
    “Directions to my wife’s work”
    “Find Pizza near me”
    “Where is Starbucks?”
    “Find italian food in Baltimore”
    “Find a gas station within walking distance”
    “Good mexican food around here”

Weather

    “What’s the weather for today?”
    “What’s the weather for tomorrow?”
    “Will it rain in New Orleans today?”
    “Check next weeks forecast for Baltimore”
    “What is the forecast for this evening?”
    “How is the weather in Biloxi right now?”
    “How cold will it get tonight?”
    “How windy is it out there?”
    “When is sunrise in Paris?”

Stocks

    “What is Apple’s stock price?”
    “What is Google’s PE ratio?”
    “What did Yahoo close at today?”
    “How is the S&P doing?”
    “How are the markets doing?”
    “What is the Dow at?”

Clock, Alarm and Timer

    “Wake me up tomorrow at 8am”
    “Set an alarm for 8:30am”
    Wake me up in 8 hours
    “Change my alarm from 8:30 to 8:45″
    “Turn off my alarm at 8:30″
    “Delete my alarm at 8:30″
    “What time is it?”
    “What time is it in Moscow?”
    “What is today’s date?”
    “What’s the date this Saturday?”
    “Set a timer for 30 minutes”
    You can also tell Siri to Show, Pause, Resume, Reset or Stop the timer.

Find My Friends

    “Where’s Susan?”
    “Where’s my sister?”
    “Is my wife at home?”
    “Who is near Me?”

Address Book

    “What is Susan’s address?”
    “What is Susan Stephen’s phone number?”
    “When is my wife’s birthday?”
    “Show Susan’s home email address”
    “What is my brothers work address?”
    “Show James Johnson”
    “Find people named Johnson”
    “My mom is Susan Stephens”
    “Larry Stephens is my brother”
    “Call my brother at work”

Notes

    “Note that I spent $10 on lunch”
    “Note overtime”
    “Add 5 1/2 hours overtime on December 1″
    “Find my restaurant note”
    “Create reading list note”
    “Add Tom Sawyer to my reading list”

Web Search

    “Web Search Search the web for iPad Help”
    “Search for chicken pasta recipes”
    “Google the the war of 1812″
    “Search Wikipedia for Abraham Lincoln”
    “Search news about Nascar”
    “Bing American Chopper”

WolframAlpha

    “How many calories are in a Big Mac?”
    “What is an 15% tip on 86.74 for four people?”
    “How long do dogs live?”
    “What is the square root of 128?”
    “What was the best picture of 1995?”
    “How far away is the sun?What is the population of Baltimore?”
    “How high is Mt. Everest?”
    “How deep is the Atlantic ocean?”
    “What is the price of gasoline in Boston?”

อย่างที่บอกไว้ข้างต้น Siri ตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ดี เพราะยังสนับสนุนแต่ แค่ไม่กี่ประเทศ หลักก็ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง Siri ยังอยู่ในขั้น beta เท่านั้น แต่ใครมี iPhone 4S แล้วไม่ลองเล่น Siri ก็ยังไง ๆ อยู่นะ ว่าไหม?

ที่มา : iPadhelp