Home iPhone ผ่าข้างใน Samsung Galaxy S3 พบใช้เซ็นเซอร์กล้องตัวเดียวกับ iPhone 4S

ผ่าข้างใน Samsung Galaxy S3 พบใช้เซ็นเซอร์กล้องตัวเดียวกับ iPhone 4S

77
0
SHARE

galxays3-vs-iphone4s

ทาง iFixit และ ChipWorks เจ้าประจำในการ ผ่าอปุกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อดู ชิ้นส่วนและอะไหล่ของอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ ว่าใช้ชิ้นส่วนของอะไร ซึ่งจาก การแกะเครื่อง Samsung Galaxy S3 ก็พบว่า ใช้ตัวกล้องเซ็นเซอร์จาก
Sony IMX 145 ตัวเดียวกับ iPhone 4S นั่นเอง ดังนั้นกล้องคุณภาพเท่ากัน สำหรับ ทั้งสองสุดยอดสมาร์ทโฟนนี้ หรือแต่ส่วนของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์อื่นแล้วว่า จะประมวลภาพออกมาเป็นอย่างไร ทางเว็บ flashfly ก็มีการถ่ายภาพทดสอบ
เปรียบเทียบภาพระหว่าง iPhone 4S และ Samsung Galaxy S3 มาดูกันว่าแตกต่าง กันมากน้อยแค่ไหน?

sony-bsi-in-galaxy-s3Sony-IMX145-camera-Galaxy-S-III
Sony IMX 145 camera sensor

ภาพจาก Samsung Galaxy S3 VS. iPhone 4S (บน S3 ล่าง i4S)

s3-camera3

i4s-camera3

s3-camera1

i4s-camera1

ขอขอบคุณ รูปจาก Flashfly