Home iPhone Consumer Reports ชม ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone XS/XS Max ดีขึ้นกว่าเดิมมาก

Consumer Reports ชม ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone XS/XS Max ดีขึ้นกว่าเดิมมาก

20
0
SHARE

แอปเปิลระบุในงานเปิดตัว iPhone XS และ XS Max ว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น โดย iPhone XS ใช้งานได้ยาวขึ้น 30 นาทีเทียบจาก iPhone X ส่วน iPhone XS Max ใช้งานได้ยาวกว่าถึง 90 นาทีเลยทีเดียว ซึ่งทาง Consumer Reports ได้ทำการทดสอบเน้นส่วนของแบตเตอรี่แล้ว พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงกว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับ iPhone X

การทดสอบของ Consumer Reports นั้นใช้ นิ้วหุ่นยนต์ที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้ว ทำการจำลองการใช้งาน เหมือนกันใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยตั้งความสว่างหน้าจอไว้ที่ 100% หุ่นยนต์จะใช้งานทั้งเล่นเน็ต, ถ่ายรูป, ใช้ GPS และโทรออก ผลทดสอบนั้น ไอโฟนใหม่ทั้งสองเครื่องใช้งานได้เกิน 1 วัน สำหรับ iPhone XS นั้นใช้งานได้นาน 24.5 ชั่วโมง ส่วน iPhone XS Max ใช้งานได้ 26 ชั่วโมง ซึ่งดีกว่าระยะเวลาการใช้งาน iPhone X ที่ใช้ได้เพียง 19.5 ชั่วโมง

สำหรับไอโฟนใหม่ทั้งสองรุ่นนั้น Consumer Reports เห็นว่า แอปเปิลตามทันคู่แข่งแล้ว หลังจาก ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เป็นข้อด้อยมาตลอด แต่ก็ยังเห็นว่า iPhone XS/XS Max ใช้เวลาชาร์จไฟนานกว่าคู่แข่ง iPhone XS ใช้เวลาชาร์จนาน 195 นาที จากแบต 0% ถึง 100 % ส่วน iPhone XS Max ต้องใช้เวลาเพิ่มอีก 15 นาที เทียบกับ Galaxy Note 9 ใช้เวลาชาร์จไฟเพียง 105 นาที นอกจากนี้ ยังชื่นชมในส่วนของกล้อง และโปรเซสเซอร์ ที่เปี่ยมประสิทธิภาพอีกด้วย

ทั้งนี้ จากการทดสอบระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ จากแหล่งอื่นนั้น ก็ให้ผลต่างกัน แต่ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่า วิธีการทดสอบต่างกันนั่นเอง แต่โดยรวมแล้ว ไอโฟนรุ่นใหม่ทั้งสองรุ่น มีระยะเวลาการใช้งาน ยาวนานกว่า iPhone X