Home iPhone เทียบระยะเวลาใช้งาน แบตเตอรี่ iPhone X , iPhone 8 / 8 Plus , iPhone...

เทียบระยะเวลาใช้งาน แบตเตอรี่ iPhone X , iPhone 8 / 8 Plus , iPhone 7

194
0
SHARE

ในงานเปิดตัว iPhone X แอปเปิลระบุว่า iPhone X มีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจาก iPhone 7 อยู่ 2 ชั่วโมง แต่ไม่ได้แจงว่า ใช้งานได้กี่ชั่วโมงกันแน่ ในแต่ละการใช้งาน บทความนี้มีคำตอบ พร้อมเปรียบเทียบ ระยะเวลาการใช้งาน iPhone X กับ iPhone รุ่นอื่นที่มีวางจำหน่าย ไล่ตั้งแต่ iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ตามตารางด้านล่างนี้

สรุประยะเวลาการใช้งาน แบตเตอรี่ iPhone X

  • ใช้ฟังเพลง (ไร้สาย) ได้ 60 ชั่วโมง
  • ใช้ดูวิดีโอ (ไร้สาย) ได้ 13 ชั่วโมง
  • เล่นเว็บผ่าน 4G TLE ใช้ได้ 12 ชั่วโมง
  • สนทนาเสียงผ่านเครือข่าย 3G ได้ 21 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ iPhone X

จากตารางนั้น สรุปง่ายๆ ก็คือ iPhone X นั้นใช้งานได้ยาวนานเท่ากับ iPhone 8 Plus นั่นเอง ในขณะที่ตัวเครื่องเล็กกว่า และบางจุด ก็ใช้งานได้น้อยกว่า iPhone 7 Plus เช่น การเล่นวิดีโอ iPhone 7 Plus ใช้ได้นาน 14 ชั่วโมง และยังใช้งานได้ระยะเวลาน้อยกว่า iPhone 6s Plus อยู่หลายชั่วโมงทีเดียว ในส่วนของฟังเพลง, ดูวิดีโอ, สนทนาเสียงผ่าน 3G