Home Applications Instagram เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ “Picked for You” แชนแนลแนะนำวีดีโอที่น่าสนใจ

Instagram เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ “Picked for You” แชนแนลแนะนำวีดีโอที่น่าสนใจ

163
0
SHARE

ก่อนหน้านี้ Instagram เพิ่งฉลอง ยอดผู้ใช้ 500 ล้านคน และเปิดบริการใหม่ แปลภาษา ให้กับผู้ใช้ทุกคน โดยจะเริ่มในเดือนหน้านี้ นอกจากฟีเจอร์แปลภาษาแล้ว Instagram ก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ อีกหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือ  “Picked for You”

Introducing_Topic_and_Interest_Channels_in_Explore_-_Instagram_Blog_-_2016-06-28_12.53.17 “Picked for You” จะเป็นแชนแนลสำหรรับการแนะนำ วีดีโอที่จัดตามความสนใจของผู้ใช้ หลังจาก IG พบว่า ผู้ใช้สนใจชมวีดีโอบน IG เพิ่มขึ้นกว่า 150% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และมีโนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทาง IG จึงเพิ่มแชนแนลวีดีโอโดยเฉพาะ เพื่อง่ายในการล่องชมวีดีโอที่น่าสนใจ

ฟีเจอร์  “Picked for You” นี้ตอนนี้ยังเปิดใช้งานเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และจะทยอยเปิดบริการทั่วโลกในเร็ววันนี้