Home Applications Facebook Messenger สามารถ Unsend Message ได้แล้ว

Facebook Messenger สามารถ Unsend Message ได้แล้ว

0
0
SHARE

Facebook Messenger บริการส่งข้อความผ่าน Facebook ได้ออกอัพเดตฟีเจอร์ใหม่ หลังจากทดสอบมาระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ การยกเลิกส่งข้อความที่เราส่งไปแล้ว (unsend messages) นั่นเอง

ฟีเจอร์ Unsend Messages นี้ก็จะคล้ายกับฟีเจอร์เดียวกันของ LINE chat นั่นเอง คืออนุญาตให้ผู้ส่งข้อความ ทำการยกเลิกข้อความที่ส่งไปแล้ว ได้ โดยข้อควาที่ถูกยกเลิก จะลงข้อความไว้ว่า ข้อความนี้ถูกลบออกไป ผู้ส่งจะมีเวลาทั้งหมด 10 นาทีในการลบข้อความ หลังจากที่ส่งข้อความไปแล้ว โดยการแตะที่ข้อความนั้นๆ และแปะปุ่ม Remove โดยจะมีข้อความ 2 ตัวเลือก คือลบไปจากหน้าแชทของเรา หรือลบข้อความทั้งหมด รวมถึงฝั่งผู้รับข้อความด้วย เมื่อข้อความถูกลบออกไปแล้ว จะมีข้อความแสดงให้ทราบว่า ข้อความนี้ถูกลบออกไป

ฟีเจอร์นี้ เปิดให้ใช้งานแล้วทั้งผู้ใช้ iOS และ Android สามารถทำการอัพเกรดได้ฟรี จาก App Store (ทั้งนี้ Facebook น่าจะทยอยเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ให้กับผู้ใช้ไปจนกว่าจะครบ)